000000 443C29 596968 935500 B49650 BF7E00 C7B68B F2E2AF

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

شکوه ابرها

Posted by
shecoufehkhalili (tehran, Iran) on 23 May 2013 in Plant & Nature and Portfolio.

روز گذشته بعد از باران نقاشی هایی که در آسمان دیده میشد بسیار تماشایی بود . ثبت اونها حتی با سرعت صد کیلومتر هم خالی از لطف نبود
:))

SAMSUNG GT-I9100 1/2165 second F/2.6 ISO 32 4 mm

SAMSUNG GT-I9100
1/2165 second
F/2.6
ISO 32
4 mm